SEO

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
MCC Mobil Cell-Com bioreguláció

Az M.C.C. napjaink  legkorszerűbb biorezonancia terápiás (BRT) készüléke.

Jelfeldolgozási pontossága egyedülálló.

Az emberi szervezet saját jeleit a közérzet javítása céljából felhasználó készülék sokoldalúan alkalmazható a természetgyógyászati és orvosi munkában .

 

543 külön­böző p­rog­ram­jával mindenki számá­ra egyénre sza­bott keze­lés állít­ható össze.

A készü­lék a szerve­zet saját belső (endo­gén) jele­it fel­hasz­nálva bio­rezo­nanci­ás bio­feed­back keze­lések elvég­zése által a külön­böző beteg­sége­ket oko­zó ener­geti­kai egyen­súly­zava­rok helyre­állí­tásá­val a gyógyulá­si folyama­tokat támo­gatja, meggyor­sít­ja.

Modern, gyógyszermentes kezelés,

fizikai közérzetjavító szolgáltatás,

amely az állapot és közérzet rendszerbiológiai összefüggéseire épít.

A célzott programok az egyén általános jó közérzetének, egészsége megőrzésének elérésére irányulnak, így a kezelés segítséget nyújt a gyógyuláshoz, anélkül, hogy klinikai orvosi módszernek tekinthetnénk

A szakorvosi ellátás és konzultáció, a módszerek összetett alkalmazása egymást erősítik, így vélhetően elérhető a krónikus panaszok csökkenése, a gyógyszeradagok optimalizálása, majd a tudatossággal a lehető legjobb eredmény elérése. 2008.02.16." (EÜM.r.16/2006)"

Szent-Györgyi Albert kutatási eredményei óta tudjuk, hogy a szervezet működését extrém alacsony intenzitású sejtszintű és molekuláris elektromos- elektromágneses viszony biztosítja.

Az MCC készülék a szervezet önfelismerését és önszabályzását használja fel

Nagy érzékenységű szenzorok segítségével szinkronba kerül a biológiai folyamatokkal. Fogadja a szervezet kiválasztott funkcionális jeleit, majd célirányosan gyűjti és továbbítja, így az ismétléssel megerősíti az állapot-jelentéseket, ezáltal a szervezet felismerő képessége javul. Felismeri a hiányosságait , majd elkezdi a természetes ön-regenerációt, azaz az önszabályzását természetes biofeedback módon, célirányosan korrigálja.

Hatástanulmány, 2009 Torino (14 MB, PDF) (Electromagnetic Cell to Cell Communication)

Mivel ezek a jelek a személy saját elektromágneses jelei (extrém alacsony 0,1-10µT intenzitású pulzáló jelek), ezért nincs káros mellékhatása, nincs kontraindikációja, valójában csak önellenőrzés és szinkronizáció történik.

Orvosi kezelésekkel  kombinálható, mellékhatás mentes,  speciálisan személyre szabott kezelés.

Az MCC bioregulációs készülék alkalmazása előtti esetfelvétel és az MCC-terápia nem helyettesíti a laboratóriumi vagy szakorvosi vizsgálatokat és terápiát!

Kisméretű, hordozható kivitele otthoni használat esetén is kiváló segítséget jelenthet egészségünk fenntartásában, helyreállításában.

Időpont egyeztetésért klikk ide!